Z jakiej przyczyny adwokat nie może się reklamować?

Niewątpliwie, reklama stała się dźwignią handlu oraz stanowi nierozłączny składnik branży usługowej. Jednakże zawody prawnicze, mimo iż z pozoru są przedsiębiorstwami usługowymi, zakwalifikowane zostały do zawodów zaufania publicznego, poprzez co szukanie nowych klientów nie może stać się sprzeczne z godnością zawodu. Profesja adwokata jest ustawowo ograniczona w dużej ilości aspektach. Jednym z przykładów takich restrykcji jest zakaz reklamy. Reklama kancelarii adwokackich poddana została restrykcjom, które każdy adwokat powinien mieć na uwadze chcąc reklamować własne usługi. Już samo odnalezienie się na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie lada wyzwanie, a tym bardziej analiza zgodności działań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy rodzaj promocji został zabroniony dla adwokata?

Jeśli rozchodzi się o promowanie usług adwokackich, szczególnie niedozwolone jest: 

  • umieszczanie reklam w prasie a także innych środkach masowego przekazu;
  • reklamowanie swojej osoby, kancelarii a także działalności w trakcie wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji prasowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • płatne inspirowanie artykułów prasowych lub programów, które pod pretekstem obiektywnej informacji będą służyć promowaniu się adwokata oraz jego kancelarii;
  • relacjonowanie w mediach prowadzonej przez siebie sprawy.

Oprócz tego Kodeks Etyki Adwokackiej zabrania przyciągania petentów w sposób niezgodny z godnością zawodu, wykorzystywania usług podmiotów pozyskujących petentów, natrętnego narzucania własnych usług, jak również wszelakich innych prób pozyskiwania petentów z pogwałceniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

Jaką metodą adwokat może zareklamować własne usługi?

Wszelkie próby prowadzenia marketingu kancelarii czy też reklamowanie osoby adwokata zostały bezwzględnie zakazane. Kodeks Etyki Adwokackiej dopuszcza ewentualność umieszczania informacji o adwokacie w środkach masowego przekazu. Jednakże i w tej materii wprowadza ograniczenia – informacja o działalności adwokackiej musi być dokładna, nie powinna wprowadzać w błąd, a jej forma musi być zgodna z zaleceniami. W związku z powyższym adwokat został uprawniony do powiadamiania o wykonywanej pomocy prawnej m.in. poprzez umieszczanie informacji na dokumentach firmowych, zamieszczanie informacji w prasie, w książkach adresowych oraz telefonicznych a także zamieszczanie adnotacji na stronach internetowych.

Dodatkowo, adwokat ma prawo do informowania o własnych preferencjach zawodowych czy też zdolności posługiwania się językami obcymi. Poza tym zasady etyki zawodowej dają możliwość adwokatom na zamieszczanie oznaczeń o prowadzonej działalności na budynkach siedzib kancelarii a także posługiwanie się przez adwokatów tytułami naukowymi.
Powinno się pamiętać, iż informacja jest dozwolona, reklama została zakazana. Adwokat za próbę pozyskiwania klientów na sposób sprzeczny z godnością zawodu zostaje poddany odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Źródło: Strona www adwokata z Warszawy