Na czym polega polowanie zbiorowe?

Polowanie jest rozrywką bardzo popularną w pewnych kręgach. Mężczyźni należący do różnego rodzaju kół łowieckich z przyjemnością podejmują się kolejnych wyzwań związanych z tym sportem.
Polowanie zbiorowe jest najpopularniejszą jego odmianą. Odbywa się w grupach. Warto przy tym wiedzieć, że legislacja jasno określają kiedy polowania mogą mieć miejsce, na jakie okazy można polować oraz na jakich obszarach jest to dopuszczalne.
Myśliwi niejednokrotnie stanowią zamknięte drużyny. Czyni je to interesującymi dla osób spoza tego świata. Warto zatem poznać ich tradycje i dowiedzieć się, jak przebiega polowanie zbiorowe.

Jak myśliwi przygotowują się do polowania?

O zbiorowym polowaniu można wspominać, gdy uczestniczy w nim więcej niż jedna osoba. Każde tego typu wydarzenie musi mieć prowadzącego. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i przestrzeganie regułów przez uczestników. Grupa jest zobowiązana do słuchania poleceń lidera.

Każde polowanie zbiorowe poprzedza odprawa. Jest to obrzęd rozpoczynająca łowy. W jej trakcie prowadzący informuje grupę o terenie, na którym następować będzie polowanie. Przekazuje również jakie gatunki są celem polowania.
Podczas odprawy rozdysponowane zostają zadania dla pojedynczych uczestników polowania. Padają też informacje o kanałach komunikacji między grupą.

Odprawa kończona jest zazwyczaj przypomnieniem o regułach dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących reguł.

Najbardziej popularne rodzaje polowań zbiorowych

Występują różne typy polowań zbiorowych, które rozróżniane są w zależności od rodzaju zwierzyny i metod prowadzenia łowów.
Polowanie może odbywać się poprzez pędzenie zwierzyny w kierunku myśliwych, którzy czekają na odpowiednią okazję do strzału. Nagonka stosowana jest przy uczestnictwie specjalnie przeszkolonych psów lub innych myśliwych.
Polowanie zbiorowe na ptaki z kolei bazuje na celowaniu w ptactwo zmierzające się w kierunku myśliwych. Upolowanie ptaka wymaga od myśliwych dużych zdolności i właściwego ocenienia trajektorii lotu zwierzęcia.
Innym często spotykanym typem polowań jest polowanie z ambon. Przeważnie angażuje dużą liczbę myśliwych ustawionych na specjalnie postawionych platformach. Takie polowanie zbiorowe wymaga też właściwego rozpoznania dróg, którymi przemieszcza się zwierzyna i wcześniejszego przygotowania.
Wybór rodzaju polowania zawsze bazuje na czynnikach obiektywnych – gatunkowi zwierzyny, obszarowi polowania i liczbie myśliwych. Decyzje podejmuje prowadzący.

Obrzędy kończące polowania

Polowanie zbiorowe kończone jest zgodnie ze staropolskim zwyczajem pokotem. Jest to oddanie hołdu upolowanym łupom.
Na koniec polowania przedstawiany jest też raport z trwania polowania. Mówi on o czasie trwania, liczbie myśliwych, oraz o ilości upolowanej zwierzyny.
Jednym z głównych elementów, który wyróżnia polowanie zbiorowe, jest dbałość o poszanowanie tradycji. Stosuje się w tym celu właściwy język, obyczaje, a niejednokrotnie nawet ubiór. Wzmacnia to więź wewnątrz grupy i pozwala praktykować to hobby kolejnym amatorom myślistwa.