Czynności notarialne, czyli w czym pomoże Ci notariusz

Wielu z nas prędzej czy później stanie w sytuacji, w której niezbędne okaże się udanie do notariusza. Wykaz świadczeń notarialnych jest bardzo szeroki i różnorodny. Wedle prawa notariusz to zawód zaufania publicznego, w niektórych sytuacjach nazywa się go również urzędnikiem państwowym czy funkcjonariuszem publicznym. Jak widać, jak to niezwykle odpowiedzialna rola, wobec tego osoba będąca na tym stanowisku musiała przejść wiele zadań przygotowujących do profesji. 

Kim jest notariusz w Legionowie?

Notariusz to postać, która powoływana jest w sytuacji, kiedy strony chcą przyznać jakiemuś zdarzeniu formę prawną – notarialną. Jest to postać zobowiązana do doglądania odpowiedniego przebiegu formalności interesanta oraz ochroną jego praw. Notariusz to prawnik, który jest uprawniony do tworzenia tak zwanych aktów notarialnych, do których wedle naszego prawa potrzebna jest pomoc notariusza. Ponadto notariusz jest zobowiązany do dostarczenia petentowi wszystkich sugestii niezbędnych do ukończenia formalności.

Oprócz zobowiązań, notariusz ma również zasady, które musi respektować. Na przykład nie ma prawa dokonywać procedury notarialne, które odnoszą się do jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – czy konieczna będzie pomoc notariusza?

W wypadku, gdy myślisz nad kupieniem nieruchomości, budynku czy mieszkania – nieodzowna będzie asysta notariusza. W wypadku umów sprzedaży powiązanych z działkami notariusz ma obowiązek opracować akt notarialny, który sprzedający i kupujący powinni podsygnować. W wypadku oczekiwania na zdanie działki istnieje również opcja poświadczenia umowy przedwstępnej. W sytuacji, kiedy sprzedający nie będzie wykonywał zobowiązań z umowy, kupujący może dobiegać swych praw na drodze sądowej.

Czy potrzebujesz notariusza do spisania testamentu?

Wedle prawa testament niepotwierdzony przez notariusza jest w równym stopniu ważny, co ten potwierdzony. Niemniej jednak czy jest on niepodważalny? Jeśli chcemy mieć przeświadczenie, że nasza wola zostanie spisana wiecznie i bezspornie, należy skorzystać z usług notarialnych. Notariusz stworzy twierdzenie notarialne, które automatycznie nabierze mocy prawnej.

Umowa najmu u notariusza

Istnieje duża ilość przypadków, kiedy nie pomyślimy o tym, żeby przygotować umowę najmu potwierdzoną przez notariusza. Jest to wielki błąd, który może skutkować złymi konsekwencjami w momencie problemów z najemcą lub posiadaczem lokalu. W momencie, gdy wynajmujemy jakiejś osobie mieszkanie, umowa notarialna może okazać się ratunkiem, gdy nie mamy do końca zaufania do lokatorów. W momencie dociekania roszczeń mamy dobrą podkładkę i jesteśmy chronieni przez prawo. Koszty takich umów są dużo niższe, niż w przypadku stworzenia standardowego aktu notarialnego.

Źródło informacji: https://notariusz-legionowo.com.pl/